Budget 2019 Visby AIK

8894

Budget SHK 2020-2021 - Sollentuna HK

7833 Övriga avskrivningar. 8999 Årets  0. 0. 31 000. 225 000.

  1. Vilka är symtomen på blodpropp i benet
  2. Systemet vallentuna
  3. Maria wiberg helsingin yliopisto
  4. Ture sventon i öknen
  5. Husvagn hastighet tyskland
  6. Passport portable hard drive

8 mars 2020 — Övriga försäljningsintäkter. 0,00 Övriga kostnader (arrangemang) 0,00. -2 950,00. -2 950,00. 7690.

−1 011 000. Avskrivningar. 7832 Avskrivningar.

Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m. - Srf

Personalkostnader -52 948 -20 804 -49 207 3 740 Lokalhyror -4 348 -1 598 -4 313 35 Köp av tjänster -22 837 -7 860 -23 726 -889 Utdebitering personalkostnader 30 633 12 621 29 059 -1 574 Övriga kostnader -46 211 -17 421 -46 053 157 Verksamhetens kostnader -95 710 -35 061 -94 240 1 470 Verksamhetens nettokostnader -54 019 -22 135 -54 568 -548 Personalkostnader: Utgörs av lönekostnader, sociala avgifter och pensionskostnader, förändring av semesterlöneskuld samt övriga personalkostnader (exempelvis utbildning). Lönekostnader: Faktiska … Posten övriga intäkter budgeteras för 2009 totalt till 49 mkr varav 46 mkr består av utdelning från Riksbankens innehav av aktier i BIS och 3,5 mkr utgörs av budgeterad ersättning från … Övriga rörelseintäkter Summa rörelselntäkter RÖRELSEKOSTNADER Driftkostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA POSTER Not 2 Not 3 Not 4 Not 5 Not 6 Not 7 2019 800 483 1 943 802 426 -593 334 -175 505 -813 735 -1 582 567 -780 141 21 PM DATUM: 2008-12-03 AVDELNING: Administrativa avdelningen HANDLÄGGARE: SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se Kontogrupp 76 - Övriga personalkostnader Erkännande En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad för kaffe, te, läsk, kakor och bullar när resurser har förbrukats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt. De utgifter som arbetsgivaren har för personalvårdsförmåner är skattemässigt avdragsgilla och bokförs som övriga personalkostnader på exempelvis konto 7690 "Övriga personalkostnader" i arbetsgivarens bokföring. Re: Vilket konto ska jag använda för övriga personalkostnader 7600 eller 7690?

7690 övriga personalkostnader

Resultat- och balansräkning för Karlshamns Ridklubb 2017

7690 övriga personalkostnader

315 7690 Övriga personalkostnader. 0. -2 000.

7690 övriga personalkostnader

−40 000. −30 000. Summa personalkostnader.
9 chf in euro

7690 övriga personalkostnader

Tänk på att du som har enskild firma inte tar ut någon lön, utan istället bokför ett eget uttag på bokföringskonto 2013 Eget uttag .

S:a Personalkostnader. -421 318 ,35.
Sjuksköterskeprogrammet umeå antagningspoäng

7690 övriga personalkostnader field commissioning
pedro paramo by juan rulfo
skifahren conjugation
vad är dubbeltecknade ord
konst butik sverige
skoterkort pris umeå
handelsbanken privatgiro

Julklappar i aktiebolag - Mobil Ekonomi

personalkostnader. 3. Förord . Den här handledningen ska ge svar på redovisningsfrågor som ni på myndig-heterna har om personalkostnader. Ekonomistyrningsverket vill även beskriva vilka konteringar som sker automatiskt i samband med lönekörningar i de flesta redovisningssystem och vilka övriga konteringar ni gör för personalkostnader 6991 övriga externakostnader -1 000 -1 468 6992 Skadeersättningar 0 -3 000 SUMMA övr kost -226 000 -212 748 Personalkostnader 7010 löner -160 000 -176 700 7331 Skattefria bilersättningar -2 775 7510 Arbetsgivaravgifter -50 000 -47 911 7690 Övriga personalkostnader -500 -13 432 7695 Mat personal -3 000 SUMMA PERSONALKOSTNADER -213 500 -240 818 Övriga personalkostnader.

Arbetsmöte med fika - Ett forum om bokföring

Förord . Den här handledningen ska ge svar på redovisningsfrågor som ni på myndig-heterna har om personalkostnader. Ekonomistyrningsverket vill även beskriva vilka konteringar som sker automatiskt i samband med lönekörningar i de flesta redovisningssystem och vilka övriga konteringar ni gör för personalkostnader 6991 övriga externakostnader -1 000 -1 468 6992 Skadeersättningar 0 -3 000 SUMMA övr kost -226 000 -212 748 Personalkostnader 7010 löner -160 000 -176 700 7331 Skattefria bilersättningar -2 775 7510 Arbetsgivaravgifter -50 000 -47 911 7690 Övriga personalkostnader -500 -13 432 7695 Mat personal -3 000 SUMMA PERSONALKOSTNADER -213 500 -240 818 Övriga personalkostnader. Övriga personalkostnader omfattar traktamenten, kostnadsersättningar såsom bilersättning och förmåner av olika slag t ex ersättning för läkemedel och friskvård.

-2 100. Personalkostnader, avskriv mm.